İstatistik Veri Analizi

//İstatistik Veri Analizi

İstatistik Veri Analizi

İstatistik Veri Analizi
Bir amaç doğrultusunda toplanan sayısal veriler ışığında, bu verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçların olayları ve bu olayların nedenlerini ortaya koymak için yorumlanması ve eldeki veriler doğrultusunda söz konusu durumla ilgili olarak geleceğe yönelik tahminler yapmaya yardımcı olan bilim dalına istatistik denilmektedir. İstatistiğin

İstatistik Veri Analizi

İstatistik Veri Analizi

en önemli özelliği araştırma konusu hakkında bir genelleme yapabilme imkanı verebilmesidir. Ayrıca araştırma konusu içerisindeki konularla ilgili bir ilişkilendirme yapılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Günümüzde hala bu ilişkilendirmenin mantıklı temellere dayanmadığını belirten bilim adamları olsa da genel anlamda bir ilişkilendirme yapmak söz konusu olabilmektedir. Elbette araştırma konusu insan olduğu sürece genelleme yapabilmek zaman zaman mümkün olmamaktadır. Yine de insan temelli araştırmaların içerisinde olaylarla ilgili ilişkilendirmeler yapılabilmesi açısından istatistik önemli bir disiplin olarak günümüzde bilim dalları arasında yerini almış durumdadır.
Günümüzde teknoloji imkanlarının gelişmesi ve bilgisayarların artık hayatımızın bir parçası olması sebebiyle istatistik bilimi her geçen gün daha fazla gelişme göstermektedir. Bir çok bilgisayar programı sayesinde binlerce veri birkaç dakika içerisinde istatistik haline dönüştürülebilmektedir. Günümüzde bir çok program var olmasına karşın en çok kullanılan program SPSS’ tir. Hazırlanan anketlerin uygulanmasıyla elde edilen veriler SPSS programına sayısal olarak aktarılmaktadır. SPSS sayısal olarak veri girişi kabul etmektedir. Burada yapılması gereken ilk işlem sözel olarak alınan cevapları programa sayısal olarak tanıtmaktan geçmektedir. Örnek verecek olursak ankette sorulmuş olan bir soruya verilecek cevap seçenekleri arasında kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum olsun. Bu beş seçenek bilgisayarda programa sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 olarak kodlanmalıdır. Ve anket sayısı kadar verilen tüm cevaplar, hangi seçenek işaretlenmiş ise rakamsal olarak kayıt edilir. Bu işlem tüm sorular için tekrarlanır. İşlem tamamlandıktan sonra program sayısal verilerle hangi analiz türü isteniyorsa işlem gerçekleştirir. Analiz yöntemi bilimsel araştırmanın doğruluğunun geçerli olması konusunda çok önemlidir. Bilimsel araştırmada yanlış analiz yöntemi seçilmiş ise eğer, istediğiniz kadar anketin geçerliliği olsun ve doğruluğu kabul edilmiş olsun doğru sonuçlar elde etmeyi beklemek mümkün olmayacaktır. Sonuçta elde edilen çıktıların bir anlamı olmayacak ve bu çıktılar doğrultusunda yapılan analizler ve yorumlamaların hiçbir anlamı ve bilimsel geçerliliği olmayacaktır.

Yazar |2016-12-05T11:37:23+03:00Kasım 7th, 2013|Kategori: Proje ve Rapor|Etiket: |Yorum yok

Yazar Hakkında: