Panel veri analizi

//Panel veri analizi

Panel veri analizi

Panel veri analizi
İçinde bulunulan zamanda gelinen nokta itibariyle istatistik önemli bilim dallarından birisi haline gelmiş durumdadır. Bazı bilim adamlarına göre istatistik sonuçlarına her zaman güvenmemek gerekiyor olsa da, önemli bir disiplin dalı olduğu konusu tartışmalara açık değildir ve hemen hemen her bilim adamı tarafından kabul edilmiştir. Üretim, tüketim gibi hususlarda tüketici istek ve taleplerini belirlemek amacıyla çalışmalar yapılabilmektedir. Bu araştırma yöntemlerinden birisi de panel veri analizidir. Panel veri analizi değişik zaman dilimleri için kişisel gözlemleri araştırmaya dahil etmektedir. Araştırmada kişisel gözlemler, çokluk gözlemlerini meydana getirmektedir. Panel veriler, çeşitli yatay kesitlerde araştırma konusu olan örneklemin hareketlerini etkileyen birçok değişkenden

meydana gelmektedir. Panel veri analizi yapılırken değişkenlerden meydana gelen birleşmenin değişmesi, tahminlerde yanılmalara veya araştırma sonuçlarının gerçekten uzak şekilde ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Panel veri analizi sayesinde olağan dışı tahminlere imkan sağlanmaktadır ve bunun sonucunda ise değişimlerin göz ardı edilmesinin önüne geçilmektedir. Böylece küçük birimlerin davranışlarının aynı yönde olması, zaman serisi değişkenlerinin değerlendirme dışı tutulması halinde geçerli olmaktadır. Sonuçta panel veri analizi sayesinde söz konusu problemler ortadan kalkacak ve daha gerçekçi veriler elde edilecektir. Detaylı bilgi için iletişim sekmesinde yer alan kanallar üzerinden bize ulaşınız.

Yazar |2016-01-29T11:09:23+02:00Eylül 6th, 2014|Kategori: Spss Analizleri|Etiket: , , |Yorum yok

Yazar Hakkında: