Tez örneği

//Tez örneği

Tez örneği

Tez örneği
Birçok öğrenci arkadaşımız maalesef tez/proje hazırlama konusunda bilgi sahibi değildir. Bırakınız tez-proje hazırlama sürecini, kopyalama programlarından haberleri dahi yoktur. Hal böyle olunca da bizi arayıp hazır bir tez olup olmadığını soran ya da tez örneği talebinde bulunan kişilerin sayısı hiç de azımsanacak sayıda değildir. Kaldı ki bizim gibi işletmelere gelmeden önce YÖK Tez Merkezi gibi inanılmaz büyüklükte bir arşiv söz konusudur. Dolayısıyla tez örneği konusunda arama yapmak eğer fikir vermesi açısından ise sorun yoktur. Ancak kendi çalışmanızda birebir alıntı olarak kullanmak için tez örneği arıyorsanız durum çok vahim durumdadır. Umuyoruz ki ilk seçenekte yer alıyorsunuzdur. Diğer taraftan farklı bir öğrenci grubundan da söz etmek gerekmektedir. Bazı öğrenci arkadaşlar – özellikle lisans tezleri ve yüksek lisans projeleri – hazırlanması konusunda talepte

bulunduklarında; hazırlanması talep edilen çalışmanın kendileri için çok önemli olmadığını, baştan savma olarak nitelendirilebilecek, kolayca hazırlanabilir (!) ve özensizce hızlı biçimde hazırlanabilecek çalışmalar talep ettikleri gerçeğidir. Bu şekilde talepte bulunan arkadaşlarımızın atladığı nokta ise bizim işletme olarak bir kalite standardımızın olduğu hususudur. Dolayısıyla bir önceki cümlede ifade edilen olumsuz betimlemelerin hiç biri firmamızın imza atacağı bir çalışmayı nitelendiremez. Her şeyden önce intihal yapmak bir suçtur. Kaynak göstermenin ücretsiz olduğu da düşünülürse intihal yapmak için insanların hem etik anlamda hem de maddi anlamda hiçbir geçerli nedenleri olmadığı ortadadır. Herhangi bir hususta danışmanlık veya destek talebinde bulunacaksanız bu kıstaslara dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Yazar |2016-12-18T12:13:47+03:00Ocak 25th, 2015|Kategori: Bilgi|Etiket: |Yorum yok

Yazar Hakkında: