Akademik Danışmanlık Merkezi

//Akademik Danışmanlık Merkezi

Akademik Danışmanlık Merkezi

Belirli aralıklar ile yayınlanan bilgilendirme yayınlarının bugünkü konusu akademik danışmanlık merkezi seçilmiştir. Akademik danışmanlık merkezi araştırması içerisinde olan ve dolayısıyla da bu makaleye ulaşmış birisi olarak sizlerin bu aşamada ihtiyaçlarınızın farkında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Yüksek lisans, doktora ve lisans düzeyi programlarda eğitim gören öğrenciler için böyle bir araştırma yapılıyor ise süreçle ilgili bilgi almak ve/veya tez, proje veya makale hazırlama gibi konularda hizmet satın almak maksadı ile arayış içerisinde olduğunuzu düşünmekteyiz. Hal böyle olunca da çeşitli hususlarla ilgili size öneri mahiyetinde birkaç bilgiyi iletmek durumundayız. Öncelikle ifade etmek gerekiyor ki işlemleri sizlerin yerine getirmesi ilk seçenek olmalıdır. Genellikle bu tür araştırmalara giriştiğinize göre artık bunu konuşmak için geç olduğunu düşünebilirsiniz. Bu sebepledir ki, biz de bu yayında bahsedilen noktaya değinmeyeceğiz. Süreci kendinizin tamamlaması için birçok bilgilendirme yayınlarımız bulunduğundan dolayı, eğer ki böyle bir düşünceniz var ise web sayfamızda bu konudaki yayınlara göz atınız. Burada odaklanacağımız husus eğer ki süreci bir başkasına delege etmek istiyorsanız, bu durumda ne yapmanız gerektiğidir. Süre konusu birincil belirleyici olarak karşımızda durmaktadır. Çünkü emin olunuz konudan bile daha önemli bir noktadır. Şöyle ki en basit konu dahi olsa, çok kısıtlı bir süreniz var veyahut bizim programımız buna elvermiyor ise seçmiş olduğunuz konunun bizim açımızdan bir ehemmiyeti olmayacaktır. Bu sebepledir ki teslim zamanı, konu, çalışmanın dili ve araştırma yöntemi ile ilgili detaylar sizden ilk olarak istenecek bilgiler arasındadır. Belirtilen kıstaslar birincil belirleyici olup, geriye kalanlar ise tamamlayıcı noktalar olarak nitelendirilebilir. Kısacası siz aslında kendiniz hazırlamıyor olsanız bile belirli bir planlama ve takvim etrafında hareket etmenizi öneriyoruz. Peki bu bilgileri aktardık, kısa sürede proje/tez tamamlamanız mümkün değil mi diye soru soracak olursanız bunun yanıtı kesinlikle evettir. Ancak hemen hemen her makalede vurgulandığı üzere, akademik çalışmalarda bir standart bulunmamaktadır. Hal böyle olunca da danışman ile ne kadar çok görüşürseniz o kadar rahat edersiniz. Sonuç olarak akademik danışmanlık merkezi olarak bizden talep edilen işlerle ilgili değerlendirme yapılabilmesi için yukarıda anlatılanların iletilmesi önemlidir. Ancak bunları iletmeniz tek başına yeterli değildir. Eğer ki belirli bir nizam ve düzen içerisinde ilerleme mümkün olur ise emin olunuz hem bizim hem de sizin için tez yazdırma süreci görece daha az yıpratıcı olacaktır. Bunu sağlayabilmek için tez/proje işlemleri başladıktan hemen sonra bir karar vermelisiniz ve eğer ki süreci bir başkasına devredecekseniz uygun zaman ve koşullarda işlemleri başlatmalısınız. Sizler için kontrollü biçimde ilerlemeleri yapacağımızdan ve süreci en doğru yöntem ile sonlandıracağımızdan emin olabilirsiniz.

Yazar |2019-12-11T17:35:13+03:00Mayıs 6th, 2019|Kategori: Akademik Danışmanlık|Yorum yok

Yazar Hakkında: