Bitirme tezi nasıl hazırlanır

//Bitirme tezi nasıl hazırlanır

Bitirme tezi nasıl hazırlanır

Bitirme tezi nasıl hazırlanır
Eğitim – öğretim süreci sonunda yükseköğrenim programlarının niteliğine bağlı olarak tez veya proje hazırlanması talep edilmektedir. Genellikle önlisans veya lisans öğrencileri arasında bitirme tezi olarak nitelendirilen çalışma aslında tezden farklı bir çalışma değildir. Tez çalışması da zaten söz konusu eğitim/öğretim programını tamamlamanın son adımı olduğundan toplum içerisinde yanlış bir yargıdan söz edilebilir. Hatta bazı üniversiteler bile bitirme tezi nasıl hazırlanır sorusuna yanıt vermeden, bitirme tezi olarak deklare ettikleri çalışmaları öğrencilerden talep etmektedirler. Sonuçta anlatılmak istenen tezden farklı bir şey değildir. Tez hazırlama sürecinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri açısından bakıldığında, önlisans ve lisans öğrencilerine oranla daha tecrübeli olundukları ve ne yapacakları hakkında fikirleri olduğu ortadadır. Çünkü eğitim hayatlarının geçmişinde

en az bir kez tez hazırlamış olduklarından süreç hakkında en azından fikirleri bulunmaktadır. Özellikle doktora tezi hazırlama dönemine girmiş olan bir öğrenci, kendinden emin biçimde atacağı adımları planlayarak bir sistem kurgulayabilir. Bunların yanında doktora tezi hazırlama sürecinde olan bir öğrenci büyük ihtimalle hakemli bir dergiye daha önce yazı yazmıştır ve sistemsel birçok bilgi artık onların standardı haline gelmiş durumdadır. Kaldı ki, artık birçok üniversite tarafından yüksek lisans programından mezun olabilmek için hakemli dergilere makale yazılması zorunlu tutulmaktadır. Tüm belirtilen nedenlerle aslında önlisans ve lisans programlarından mezun olmak üzere olan öğrenciler, diğer akademik seviyelerdeki öğrencilere oranla nispeten dezavantajlı grup olarak nitelendirilebilir. Elbette lisans ve ön lisans programlarında hazırlanacak bitirme tezlerinin doktora seviyesi bir çalışma ile kıyaslanması mümkün değildir. Yine de kabul edilmelidir ki, bir lisans öğrencisi için bilinmezler kesinlikle daha yüksek orandadır. Birçok öğrenci bitirme tezi nasıl hazırlanır sorusuna yanıt veremeyecek durumdadır. Zaman zaman öğrenciler çıkmaza giden durumlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu noktada çalışma seviyesi ayırt etmeksizin danışmanlık taleplerinizle ilgili bizlerden destek talebinde bulunabilirsiniz.

Yazar |2016-12-24T10:29:42+03:00Aralık 30th, 2014|Kategori: Bilgi|Etiket: , |Yorum yok

Yazar Hakkında: