Doktora Tezi Hazırlama

//Doktora Tezi Hazırlama

Doktora Tezi Hazırlama

Doktora Tezi Hazırlama, doktora tezi önerisi yazanlar

Doktora seviyesi programlar; hem akademik kariyerine devam etmeyi amaçlayan akademisyenler için hem de özel

Doktora Tezi Hazırlama

Doktora Tezi Hazırlama

sektörde kariyerine devam eden insanlar için istenilen bir dalda uzmanlık kazanmak amacıyla planlanmaktadır. Doktora eğitimi akademik çalışmaların en üst noktası olarak kabul edilmektedir. Yani doktora programlarından mezun olacak bilim insanından beklenen; bilimsel anlamda insanlığa katkı sağlayacağı düşünülen çalışmaların planlama, yürütme ve sonuçlandırma bölümlerini yerine getirmesidir. Ayrıca sadece bu çalışmaları sonlandırmak yetmemektedir. Programdan mezun olan bilim insanları sonuçlandırdığı çalışmaları raporlama yeteneğine de sahip olmalı ve yapmış olduğu araştırmalar sonucunda elde ettiği bilimsel sonuçları yayınlayabilecek kapasite ve yetenekte olmalıdır.
Doktora seviyesindeki programlar birçok üniversitede bulunmaktadır. Bu programlarda eğitim hayatına devam edebilmek iki şekilde mümkündür. Bunlardan birincisi lisans eğitiminden hemen sonra doktora programına başlamaktır. İkincisi ise önce yüksek lisans eğitimi almak ve yüksek lisans eğitimi sona erdikten sonra doktora programlarında eğitime başlamaktır. Kısacası doktora programına başlamak için kesinlikle yüksek lisans yapmak gerekmektedir diyemeyiz. Direkt olarak lisans programlarından mezun olan öğrenciler gerekli ön koşulları sağladığı takdirde doktora seviyesi öğrenime başlayabilmektedir. Doktora seviyesinde eğitim öğretim; lisans mezunu öğrenciler için minimum 10 yarıyıl, yüksek lisans mezunu öğrenciler için minimum 8 yarıyıldır.
Doktora programlarına başvurabilmek için bazı ön koşullar olduğunda söz ettik. Bu ön koşullar Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen asgari koşullar ve üniversitelerin özerk olarak istedikleri olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Bahsedilen söz konusu koşullar Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde yayımlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) adaylardan sadece lisans ya da yüksek lisans diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES)’ ten belirtilen puanları almak ve Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan yeterli puan almaktır. Bunun yanında üniversiteler, adaylardan referans mektubu isteme, minimum ortalama koşulu talep etme ya da adaylara mülakat yapma özerkliğine sahiptir. Bu bahsedilen üniversitelerin kendilerinin sunma durumunda olduğu koşullar her üniversiteye göre değişebilmektedir. Doktora programlarından mezun olan kişiler doktor unvanı ( PHD – Doctor of Philosophy) almaktadır.
Lisans ve yüksek lisans çalışmalarına oranla çok daha ciddi ve zorlu bir süreç olan doktora tezi hazırlama döneminde, ekibimiz özellikle yabancı dil bilen üyeleriyle sizlere hizmet sunmaktadır. Bilindiği üzere birçok yabancı dilde dokümantasyon ve makale tarama süreci sonucunda ortaya çıkarılması planlanan doktora tezi, çok daha zahmetli ve sancılı süreçler sonucunda meydana getirilmektedir.
Tüm bu nedenlerle doktora tezi hazırlama sürecinin ciddiyetinin farkında olan uzman ekibimiz özgün projelerle sizlere profesyonel hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Yazar |2016-01-30T18:39:12+02:00Ekim 22nd, 2013|Kategori: Doktora|Etiket: , , , |Yorum yok

Yazar Hakkında: