İstatistik t tablosu

//İstatistik t tablosu

İstatistik t tablosu

İstatistik t tablosu, istatistik t testi;
İstatistik t testi herhangi bir araştırmaya yönelik kurulan hipotezlerin anlamlı ya da anlamsız olduğunu tespit etmek için kullanılan ve istatistik t tablosu’ndan faydalanılan istatistiksel bir yöntemdir. Burada istatistik t tablosu kullanımındaki bir başka amaç küçük çapta çekilen örneklemlerin ana kütleye dair tahminlerde bulunmaya ve araştırmaya ilişkin önsel bir çıkarım(fikir) yapılabilmesine olanak sağlar.
Birbiri ile ilişkisi olmayan iki grubun sahip oldukları benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesinde kullanılan t testi parametrik bir test niteliği taşımaktadır. T testi kapsamında inceleme yapılan gruplar ile tek grup, birbirinden bağımsız iki grup ve eşleştirilmiş grup şeklinde karşılaşılması mümkündür. T testi aracılığı ile yapılan incelemelerde

daha önce bu teste tabi tutulmuş olan grupların zaman içerisinde sahip oldukları değerlerde değişim yaşayıp yaşamadıkları da araştırılabilmektedir. Diğer bir ifade ile T testi bir grup için birden fazla kez uygulanabilen bir testtir. T testinin türlerinden özellikle bağımsız iki grup ve eşleştirilmiş iki grup testlerinin daha kapsamlı olduğu söylenebilir. Bu testler ile birlikte amaçlanan farklı koşulların ortaya çıkan sonuçları hangi oranlarda etkilediğinin belirlenmesidir. T testinin bu özellikleri sebebiyle istatistik açısından büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Değişen koşullar ile birlikte ortaya çıkan sonuçlar istatistik bilimi içerisinde fazla sayıda araştırmaya konu olduğu için T testinin sahip olduğu önem de artmaktadır. SPSS veri analizi içeren çalışmaların birçoğunda T testi uygulanarak elde edilen istatistik t tablosu ile veriler değerlendirmeye alınmaktadır. Bu da istatistik analizleri içerisinde T testinin kilit bir rolü olduğunun göstergesidir.

Yazar |2017-01-07T10:10:41+03:00Eylül 3rd, 2014|Kategori: Spss Analizleri|Etiket: , , |Yorum yok

Yazar Hakkında: