Ki kare analizi

//Ki kare analizi

Ki kare analizi

Ki kare analizi
Spss analizi yapımında en yaygın olarak kullanılan analizlerden birisidir ki kare analizi. Araştırmalarda değişkenler arası ilişkilerin açıklanması amacıyla kullanılmaktadır. Herhangi bir ana kütleden çekilen n hacimli bir örneklemin, ana kitleyi ne derece temsil ettiğini, ana kitle için ne kadar uygun olduğunu belirlemek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Ayrıca nicel olmayan(ölçülebilir olmayan) verilerin analizinde tercih edilen bir yöntemdir. Fakat nicel olan gözlemler(bulgular) de uygun bir biçimde gruplandırıldığında nitel gözlemler(bulgular) haline getirilebilir. Dolayısıyla nicel gözlemler(bulgular) için uygun gruplandırmalar yapıldığı takdirde hem nicel hem nitel gözlemlerin analizinde kullanılabilir bir yöntemdir. Ki kare analizi yapabilmek için söz gelimi rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiş bir iş yerinde iş memnuniyetinin ölçülmeye çalışıldığı anket uygulandığını varsayalım. Anket içeriğinde iş tatminini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan sorulardan elde edilecek bulguların, çalışanlar arasındaki

sınıflandırmalarla kıyaslanması ancak ki-kare analizi ile mümkün olmaktadır. Örnek vermek gerekirse iş tatmini sonuçları beyaz yakalılar ve mavi yakalılar arasında farklı mı? Ya da üretim departmanında çalışanlarla, satış-pazarlama departmanlarında çalışan iş görenlerin iş tatminleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? gibi sorulara yanıt veren analiz ki kare analizi olacaktır. Ayrıca analiz sonucunda söz konusu ankete katılan çalışanların ana kütleyi ne derecede temsil ettikleri de yine ki-kare analizi sayesinde ortaya konulmaktadır.

Diskriminant analizi Korelasyon analizi

Yazar |2017-01-08T13:49:36+03:00Eylül 2nd, 2014|Kategori: Spss Analizleri|Etiket: |Yorum yok

Yazar Hakkında: