Korelasyon analizi

//Korelasyon analizi

Korelasyon analizi

Korelasyon analizi,
İki değişken ya da bir değişkenin iki ve ikiden fazla değişken ile arasındaki doğrusallık ilişkisinin zayıflık ya da güçlülük derecesini ölçme bilme adına, yani değişkenlerin herhangi birinde meydana gelen herhangi bir değişmede diğer değişkenin ya da değişkenlerin vereceği reaksiyonun hangi yönde olduğu hakkında bize çıkarım sağlayan istatistiksel bir analiz yöntemidir. Kısaca değişkenlerin birbirine göre bağımlılığını ya da bağımsızlığını ölçmeye yarayan istatistiksel bir analiz yöntemidir.
Bağımlı veya bağımsız olmasına bakılmaksızın söz konusu değişkenler arasında var olduğu düşünülen ilişkinin yönünü belirlemek mümkündür. Hatta muhtemel ilişkinin sadece yönü değil; eğer bir ilişki var ise ilişkinin derecesini de ortaya koymaktadır. Korelasyon analizi gerçekleştirilirken korelasyon katsayıları hesaplanmaktadır. Bu katsayılar arasında en yaygın kullanılanlardan birisi pearson korelasyon katsayısıdır. Pearson korelasyon katsayısı kullanılabilmesinin belirli kıstasları bulunmaktadır. Bunlar arasında değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü,

anket sayısının düşük olması ( 30 örneğin altında olduğu zamanlarda korelasyon sayısının kullanılması önerilmez), örnekler arasında çok düşük veya çok yüksek biçimde aykırı değerlerin var olması ve ilişkinin doğrusal olduğu durumlarda korelasyon katsayısı kullanılması tavsiye edilmez. Yukarıda belirtilen şartların ortaya çıkması durumunda korelasyon analizi yerine parametrik olmayan (non-parametrik) testlerin uygulanması tavsiye edilmektedir. Tez veya proje çalışmanızda korelasyon analizi yapılması gerekiyor olabilir. Birçok öğrenci spss programını bilmek bir yana istatistik bilgisinden yoksun durumdadır. Aslında bu durum son derece de olağandır. Sosyal bilimler ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim gören insanların istatistik konularında bilgi sahibi olması bir gereklilik değildir. Aksine son derece lüks olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla tez-proje dönemi içerisinde anket uygulanması ve istatistik analiz yapılması gerektiğinden öğrenci arkadaşlarımızın profesyonel yardım alması kaçınılmazdır. Belirtildiği şekilde bir ihtiyacınız söz konusu ise; size yardımcı olmak amacıyla istatistik eğitimi almış uzman arkadaşlarımız ekip üyelerimiz arasında yer almaktadır.

Ki kare analizi Diskriminant analizi 

Yazar |2017-01-08T13:51:52+03:00Eylül 1st, 2014|Kategori: Spss Analizleri|Etiket: , |Yorum yok

Yazar Hakkında: