Ödev Hazırlama Yeri

//Ödev Hazırlama Yeri

Ödev Hazırlama Yeri

Ödev Hazırlama Yeri

Eğitim ve öğretim programlarında türlü sebeplerle derslerin işlenmesi tam manasıyla yeterli olmamaktadır. Bu sebeple ödev hazırlama istenmektedir. Ödev hazırlama öğrenme eyleminin gerçek manada gerçekleşmesi için olmazsa olmazdır. Çünkü gerek öğrenci kaynaklı gerekse de talebe dışı etkenlerden dolayı her zaman istenilen performansı elde etmek mümkün görünmemektedir. Bu

ödeviniz bize emanet

ödeviniz bize emanet

etmenlerin yanında kişisel farklılıklar ve öğrenmenin kişiden kişiye farklı biçimlerde gerçekleşiyor olması da ders dışı etkinliklerin ortaya çıkmasında önemli bir etkiye sahiptir. Hal böyle olunca da ders dışı etkinliklerin en popüleri ödev hazırlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçoğumuz için adete kâbus niteliğindedir ancak bu çok yanlış bir düşünce yapısıdır. Çünkü eğitimde önemli bir pekiştireç olan bu husus, kalıcı bir belleme aracıdır. Elbette talebeler için korkulu rüya haline gelen ödevlerin, bu şekilde

anımsanmasının tek nedeni öğrencilerden kaynaklı sebepler değildir. Bunun yanında amacına uygun olmayan ve aşırı fazla miktarda ödevlerin istenmesi de mevzubahis durumun ortaya çıkmasında etkilidir. Hepimiz eğitim hayatındayken söz konusu çalıştayların fazlalığından şikâyet etmişizdir. Hatta bu makaleyi hazırlayan kişi olarak ilk okulda onlarca soru verildiğini ve bunların yine onlarca sayfa halinde talep edildiğini, dolayısıyla da hazırlandığını anımsadığımızda yüzümüzde tebessüm belirmektedir. Hepimize yapmış olduğu katkıyı tartışmaya açık görmediğimizi net bir dille ifade edebiliriz. Ancak küçük bir çocuğun onlarca sayfa yazı yazması da çok pratik ve ilgi çekici bir işlem olarak nitelendirilemez. Yıllar geçtikçe benzer durum devam etmekte olup, sadece konular ve zorluk dereceleri değişmektedir. Lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde dahi ağır ödevlerin talep edildiği hepimiz tarafından bilinmektedir. Kısacası ödev hazırlama eğitim hayatımızın olmazsa olmazları arasındadır. Ancak bunları talebelerden isterken belirli bir denge göz etmek çok önemlidir. Hatta harcanacak optimum bir süre belirlenirse, öğrencilerin gelişim göstermesi adına belki de arzulanan katkı gerçekleşecektir.  Bu hususta sistemsel gereklilikler yerine getirilmelidir ancak, bu sistemsel gereklilikler tek başına yeterli olmayacaktır. Eğitim sisteminin en önemli sorunu olan standardizasyonun sağlamak çok zor olsa da küçük esneklikler dışında görece kavramları ortadan kaldırmak icap etmektedir. Aksi takdirde öğretmen

ödev hazırlatma sayfası

ödev hazırlatma sayfası

ve öğretim üyelerinin insafı doğrultusunda süreç yönlendirilecektir. Bu durum sonucunda ise talebelere katkısı şüphe götürmez bir gerçek olan ödevler, prosedürü yerine getirmekten ileriye gitmeyecektir. Anlatılan durumun sonucunda ise gerçek manasıyla gelişimin görülmesi beklenemez. Konu hakkında profesyonel destek hizmeti sunan bir kurum olarak bu kıstaslara özellikle değinmek istedik. Evet, süreci belki de bize delege etmek suretiyle araştırma yeteneğinizi tam istenen düzeye getiremeyeceksiniz ancak en azından size teslim edilen ödevleri okumanız ve özümsemeniz size kesinlikle katkı sunacaktır. Bunu söylemeye gerçekten gerek var, çünkü müşterilerimizin yüksek oranda kendilerine iletilen dokümantasyonlarını incelemediğini biliyoruz. Bunu yapmamanızı önemle vurguluyoruz ve rica ediyoruz. Unutmayınız ki kısa bir süre ayırıp, yapılanları kontrol etmeniz hem size hem de kesin sonuca ulaşmak adına önemli yararlar sağlayacaktır.

Yazar |2016-12-07T11:22:04+03:00Aralık 7th, 2016|Kategori: Ödev|Etiket: , |Yorum yok

Yazar Hakkında: