Power analizi

Power analizi

Power analizi ( güç analizi)
İstatistik disiplininin inanılmaz biçimde gelişmesi sonucunda gelinen nokta itibariyle bilime ve dolayısıyla da insanlığa katkısı farklı alanlara doğru genişleme eğilimi içerisindedir. Belirtilen genişleme sonucunda yararlanılan alanlardan birisi de power analizi (güç analizi) olarak gözlemlenmektedir. Power analizi sayesinde daha önce yapılmış çalışmalar sonucunda alınan kararların doğruluğunu ve güvenilirliğini ispatlamak mümkün hale gelmiş durumdadır. Böylece kişiler/kurumlar aldıkları veya almak durumunda bulundukları kararların doğruluğunu sorgulayabilecek nicel bir yöntem keşfetmiş durumdadırlar. Elbette power analizi (güç analizi) yüzde yüz doğru sonuç vermeyebilir ancak insan faktörünün içerisinde yer aldığı kararların doğruluğunu sorgulama hususunda nicel

bir yöntem olarak objektifliğe yaklaşılmasına yardımcı olduğu tartışmaya açık değildir.
Diğer taraftan güç analizi (power analizi) sayesinde yapılması muhtemel bir araştırma sonucunun daha gerçekçi sonuçların elde edilmesi ve sonuçların en geniş kitleyi temsil etmesi için örnek hacminin tespit edilmesine imkan sağlamaktadır. Böylece yapılacak araştırmada örnek hacminin optimum sayıda belirlenmesi gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan tamamen farklı kavramlar olan istatistiksel güç ile güç analizi (power analizi) zaman zaman birbirlerine karıştırılabilen kavramlardır. İstatistiksel güç; araştırmalarda sonuçların kontrol edilmesi amacıyla kullanılan istatistiksel analize dayalı olan ve sonucun geçerliliğini olasılıksal olarak tahmin etmeye yarayan analiz yöntemidir. Güç analizi ise teorik veya deneysel olarak yapılan analiz türüdür. Teorik analiz türünde yapılması muhtemel bir araştırmada parametrelere dayalı olarak örnek hacminin belirlenmesi işlemlerdir. Aynı zamanda power analizi de denilen bu analiz türünde deneysel güç analizi de uygulanmaktadır. Deneysel güç analizinde ise sonlandırılmış strateji, politika ve kararların güçlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Konu hakkında destek almak için bizimle iletişim kurmanız yeterli olacaktır. Benzer başlıklar Panel veri analiziVaryans analizi.

Yazar |2017-01-09T10:50:00+03:00Eylül 5th, 2014|Kategori: Spss Analizleri|Etiket: , , |Yorum yok

Yazar Hakkında: