Tez yazım kılavuzu

//Tez yazım kılavuzu

Tez yazım kılavuzu

Tez yazım kılavuzu
Tez/proje çalışmaları tamamlandıktan sonra haklı olarak bunun gururunu yaşayanlar için maalesef sürecin tamamlanmadığını ifade etmek gerekmektedir. Gelişen teknolojik imkanlar ve bilgisayar kullanımına paralel olarak tez/proje hazırlama süreci tamamlandıktan sonra biçimsel anlamda düzenlemelere çok büyük önem gösterilmektedir. Geçmiş yıllarda biçimsel anlamda düzenlemelerle sadece danışman hocalar ilgilenmekteydi. Ancak gelinen nokta itibariyle birçok üniversitede, tez ve proje hazırlıkları sonrasında biçimsel özelliklerle ilgilenen birimler oluşturulmuştur. Bu ekipler hazırlanmış olan çalışmanın sadece söz konusu üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygunluğunu kontrol etmektedirler. Danışman hocalar bu sayede sadece işin bilimsel kısmıyla ilgilenmektedir ve biçimsel düzenlemeler gibi –bilim insanları için- zaman kaybı niteliğinde olan süreçlerle boğuşmak zorunda kalmamaktadırlar. Ancak belirtildiği haliyle kontrol sürecini sonlandırmanın da ayrı bir sorun oluşturduğu ortadadır. Çünkü kopyalama programlarında test edilen tez veya projeler, daha önce ifade edilen kurullar tarafından incelenmektedir. Maalesef ki bu kurullarda çalışan kişiler sadece program çıktılarına bakmakta, zaman zaman çalışmanın başlığına bakmaktan bile aciz kalmaktadırlar. Söz gelimi arka arkaya alıntı yapıldığından dolayı kaynak eklemesi talep

edilebilmektedir. Oysa istekte bulunulan kısımlar yukarıda başlıkta belirtilen kanun maddesinin diğer bentlerini meydana getirmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse ‘’yönlendirme yaptıkları çalışmanın başlığına bakamayacak nitelikteki insanlar’’ çalışmalarınıza müdahale edebilmektedir. Belirtilen hususlar dışında bazı üniversitelerin tez yazım kılavuzlarının içerik olarak inanılmaz yetersiz olması da ayrı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki bazı üniversitelerin tez yazım kılavuzlarının metin kısmında ifade ettikleri kıstaslar ile aynı tez yazım kılavuzunun son sayfalarında yer alan örnek adı altında gösterdikleri düzenlemeler birbirini tutmamaktadır. Durum bu derece ‘’acınası’’ bir halde olduğundan biçimsel düzenlemeler ciddi anlamda can sıkıcı olabilmektedir. Danışman hocanın bastırabilirsin şeklinde görüş bildirdiği bir tez veya proje için aylarca uğraşırsanız, şaşırmayınız. Bu tip durumlara özellikle özel üniversitelerin farklılaşma sağlayabilmek adına gerekli altyapıyı oluşturmadan girişimlerde bulunmasının neden olduğu düşünülmektedir. Elbette her üniversite için geçerli değildir ancak birçok yükseköğretim kurumlarında yukarıda anlatılanlar yaşanmaktadır. Bu konunun önüne geçilebilmesi için üniversiteler arası bir tez yazım kılavuzu birliği sağlanması, gerekirse YÖK’ün konu hakkında çalışma yapması gerekmektedir. Aksi takdirde uzun uğraşlar sonucunda ortaya konulan tezlerin/projelerin bilimsel anlamda değil de biçimsel anlamda değerlendirilmesi gibi önemsiz işlemlerin önü alınamayacaktır.

Tez taslağı nasıl hazırlanır? Tez ödevi nasıl hazırlanır?

Yazar |2016-12-20T10:35:11+03:00Ocak 20th, 2015|Kategori: Bilgi|Etiket: , |Yorum yok

Yazar Hakkında: