yüksek lisans bitirme projesi kaç sayfa olmalı

//yüksek lisans bitirme projesi kaç sayfa olmalı