Varyans analizi

//Varyans analizi

Varyans analizi

Varyans analizi
Herhangi bir ana kütleden gruplar halinde çekilen ve iki veya daha fazla gruplar olacak şekilde, söz konusu grupların ortalamaları referans alınarak grup içi ya da gruplar arası verilere bağlı olarak test edilmek istenen konu her ne ise grupların birbirlerine göre farklılık, ilişki, bağımlılık, bağımsızlık, önem derecesi gibi çıkarımlar yapabileceğimiz istatistiksel modellemelerin definesi hatta bir koleksiyonudur denilebilir. Varyans analizi, yapılmak istenilen araştırma konusuna ve amacına göre farklılık gösteren çeşitli istatistiksel teknik ve yöntemleri kapsar. Varyans eşitliği levene testi ile ölçülmektedir. Levene testinde hipotezler ortaya konur ve ilk hipotezde varyansların eşit olduğu varsayımı üzerinden durulur (H0= varyanslar eşit). İkinci hipotezde ise varyansların eşit olmadığı hipotezi üzerinde durulmaktadır (H1= varyanslar eşit değil). Levene testi sonucunda sigma değerine bakılır. Sigma değeri 0.05 değerinden küçükse ortalamaların birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılır (varyanslar farklı). Sigma değeri

0.05 değerinden büyük olduğunda ortalamaların birbirine eşit olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Yani bu sonuca göre varyanslar birbirine eşittir. Elde edilen sonuca göre mean değeri yüksek olan lehine farklılık olduğu ifade edilebilir. Sonuçta varyans analizi konusunda ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda istatistik eğitimi almış konularında uzman ekip üyelerimiz sizlere destek olmaktadır. Dilerseniz tez veya proje çalışmalarınızda, dilerseniz herhangi bir araştırma için çeşitli istatistik analizlere ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda sizlere yardımcı olmaktayız. Belirtmekte yarar olacağını düşündüğümüz bir diğer husus ise sadece varyans analizi konusunda istatistik destek hizmeti sunmadığımızdır. Talep ettiğiniz tüm istatistik hizmetleriyle ilgili yardımcı olmak amacındayız. Herhangi bir araştırma veya bilimsel çalışmalarla ilgili tüm istatistik analiz konularında hizmet vermekteyiz. Araştırmalarla ilgili saha çalışması yapmadığımızı belirtmek gerekmektedir. Saha araştırmaları yapmıyoruz ancak tüm istatistik analiz alanlarında faaliyet göstermekteyiz.

Panel veri analizi Power analizi

Yazar |2017-01-13T09:43:01+03:00Eylül 14th, 2014|Kategori: Spss Analizleri|Etiket: , , |Yorum yok

Yazar Hakkında: